سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاطـــــــــــرات ....

 

 

خاطـــــــــــرات بی هــــــــوا می آیند


گاهی وســـــــــط یک فــــــــــکر…


گاهی وسط خــــــــــیابان!!!


ســـــــــــردت میکنند؛ داغـــــــــت میکنند خاطـــــــــرات تمـــــــــام نمیشوند…


تمامـــــــــت میکنند
[ یکشنبه 93/1/17 ] [ 6:15 عصر ] [ شب های دلتنگی تو ]