سفارش تبلیغ
صبا ویژن

روُِزی هِزار بار …

روُِزی هِزار بار …
باید برای دُوستانَــم توضیح بِِدََهَم ،
که دَر دُنیای بیرون اَز مَتن هایــم
پـای هیچ عِشقی وَسط نیسـت
باوَر که نِمی کنند …
جــآنِ تُــو را قَسم مـی خُورم![ شنبه 92/9/2 ] [ 5:39 عصر ] [ شب های دلتنگی تو ]