سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بچه که بودیم................

بچه که بودیم چه دل های بزرگی داشتیم
اکنون که بزرگیم چه دلتنگیم
کاش دلهامون به بزرگی بچگی بود
کاش همان کودکی بودیم که حرفهایش
را از نگاهش می توان خواند
***

کاش برای حرف زدن فقط نگاه کافی بود

کاش قلبها در چهره بود[ دوشنبه 92/8/13 ] [ 5:8 عصر ] [ شب های دلتنگی تو ]