سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قدرنشناس

آرزوی خیــلی هـا بــــودم امـا

قــــربـانـی قــدرنــشــناسـی یــک نـفـــر شــدمهــرکــه مــیـخـــواهــی باش

ایــن عــادت مــشتـــرک انــســـان هــاســـت

تـــو نــیـز روزی ســاعــتــی لـــحــظـه ای

احــسـاس خــواهـی کرد کــه

هـــــــیـچــکـس دوســــتــت نــــدارد[ شنبه 92/7/27 ] [ 2:4 عصر ] [ شب های دلتنگی تو ]